Subvenciones Subvenciones

Diru laguntza izendunak - Inbertsioak turismo azpiegituretan


  1. (Derrigorrezkoa) Egingo den obraren proiektua

  2. (Derrigorrezkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten aurtengo ziurtagiria (baimena eman ez den kasuetan)

  3. (Derrigorrezkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten aurtengo ziurtagiria (baimena eman ez den kasuetan)