Subvenciones Subvenciones

9. Euskarazko toki hedabideen esparruan eskualdeko lankidetza proiektuak


  1. (Derrigorrezkoa) Diru laguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza

  2. (Derrigorrezkoa) Eskatzaileak onuradun izateko ezintasun egoerarik ez duela adierazten duen aitorpena

  3. (Derrigorrezkoa) Nortasunaren egiaztagiria: nortasun agiria, dagokion erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak, dagokion erregistroak emandako ziurtagiria eta abar

  4. (Derrigorrezkoa) Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren agira

  5. (Derrigorrezkoa) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, diru etxe batek emana

  6. (Derrigorrezkoa) Proiektuaren, programaren edo jardueraren gastu eta diru sarreren aurrekontu zehatza

  7. (Aukerazkoa) Eskaerari buruzko txosten osagarria

  8. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria

  9. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria

  10. (Aukerazkoa) Genero berdintasunaren ikuspegia berariaz lantzeari buruzko txostena