COVID-19: museoak, interpretazio zentroak eta antzokiak sustatzeko dirulaguntza


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2020
  • Turismo

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Covid-19: Museoei, interpretazio zentroei eta antzokiei zuzendutako dirulaguntzak.

Programa honen objektua da Covid-19 osteko irekiera protokoloen gastuak ordain zeko eta langile eta bisitarien osasun segurtasunarekin zuzenean lotutako gastuak ordaintzea da.

Laguntzen zenbatekoa

Aurrekontu saila: 100.000 euro

Jasotako dirulaguntzak ezingo du gainditu diruz lagungarrien % 80, muga hauekin:
— 1.000 euro, diruz laguntzen den aretoak gehienez 3 langile baditu.
— 1.500 euro, diruz laguntzen den aretoak 4 langile edo gehiago baditu.

 

 

Hartzaileak

Gipuzkoako museoen, interpretazio zentroen edo antzokien titularrak diren udalak, enpresak, fundazioak edo elkarteak.

Baldintzak

- Antzokien kasuan, Euskadiko Antzoki Sarea osatzen duten Gipuzkoako antzokiek izango dute dirulaguntza hauek jasotzeko aukera.

- Museo eta interpretazio zentroen kasuan, jendearentzat irekiak egongo dira asteburuetan eta, gutxienez, astean 5 egunez.

- Entitate bakoitzak eskaera bakarra aurkeztu ahal izango du deialdi bakoitzean, titular den museo, interpretazio zentro eta/edo antzoki bakoitzeko.

Aurkeztu behar diren agiriak

- Eskaera orria behar bezala beteta (eskaeran deskargatu beharrekoa).

- Gastuen fakturak edo aurrekontuak.

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango da, deialdia Gi puzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Hasiera eguna: ekainaren 24a.

Azken eguna: uztailaren 8a.

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak eta erantsitako dokumentazioa bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez (https://egoitza.gipuzkoa.eus), dirulaguntzen atarian sartuz eta horretarako eskuragarri dagoen eskabidea betez.

Ebazpen Epea

Hiru hilabete, eskaera jaso den egunetik hasita. 

Jaso Beharreko Dokumentazioa Administrazio-isiltasunaren efektuak

Ezespena.

Araudi aplikagarria

Museoei, interpretazio zentroei eta antzokiei zuzendutako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2020ko deialdia, Covid-19 osteko irekiera protokoloen gastuak
eta osasun segurtasunari lotutakoak ordaintzeko.

Oharrak Internetera Sarrera
Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Turismo
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.