IZENDUNAK: Kultur azpiegiturei zuzendutako diru laguntza izendunak


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2020
  • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekotuetan 2020 urterako  izendun izaera duten udalak, herriko kultur azpiegiturak hobetzeko. 2019ko abenduaren 23ko 9/2019 Foru Araua. (Liburutegia, Kultur Sustapen eta Hedapenerako Zerbitzua).

Laguntzen zenbatekoa

Diru laguntzaren zenbatekoa 9/2019, abenduak 23koa.  Foru Arauan udal bakoitzeko azaltzen den kopurukoa izango da

Hartzaileak Baldintzak

• Garatu beharreko ekintzak urte naturalean bukatu beharko dira (urtarriletik abendura bitartean).
• Diruz lagundutako ekintza hauek kanpoko komunikazioa eta publizitatea, gutxienez, euskaraz egin beharko da.

Aurkeztu behar diren agiriak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
- Egin beharreko obraren proiektua
-  Laguntza eskatzen den obrarako Udalak egindako aurrekontu xedapenaren ziurtagiria.
- Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA: Ez  da beharrezkoa kultura Zuzendaritzari baimena emanez  gero.
- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. OHARRA:Ez da beharrezkoa kultura Zuzendaritzari baimena emanez  gero.

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak egiteko epea 2020ko martxoaren 31n amaituko da

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak SOILIK INTERNET BIDEZ aurkeztu ahal izango dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoren bidez, horretarako bertan dagoen

" laguntza, beka eta dirulaguntzak"  atalean sartu.  https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Ebazpen Epea

Ebazpena jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez  ere.

Jaso Beharreko Dokumentazioa Administrazio-isiltasunaren efektuak Araudi aplikagarria

Foru Araua, 2019ko abenduaren 23ekoa. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 248 zk. 2019ko abenduaren 30ekoa

Oharrak Internetera Sarrera

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala. 248zk. 2019ko abenduaren 30ekoa 

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.