Kultura Eskola Bonuak (Covid - 19)


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2020
  • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Oinarri hauen xedea Covid-19ak sortutako osasun larrialdi egoerari aurre egiteko neurrien barne Kultura Eskola bonuen bidez kultur zerbitzuak erosteko zuzenduta dauden laguntzak emateko baldintzak arautzea da.

Laguntzen zenbatekoa

Atxikitako erakundeei Kultura Eskola Bonu gisa egin beharreko ordainketen zenbatekoak kalkulatzeko, atxikitako erakunde bakoitzak dagokion mota bakoitzeko aurkezten dituen bonu-kopurua eta bonuaren bi modalitateetako bakoitzari dagokion hobari-zenbatekoa biderkatuz lortuko da:

— ikuskizunetarako joateko sarrerak erosteko deskontua: 6 € gehienez.
— museoetarako joateko sarrerak erosteko deskontua: 4 € gehienez.

Hartzaileak

Dirulaguntza hauen onuraduntzat jotzen dira "Kultura Eskola Bonua" ezarritako bide eta bideetatik erabiltzen duten Batxilergoko eta erdi-mailako ikasleak diren pertsona fisikoak.

Baldintzak

Atxikipen hau eska dezakete:
Gipuzkoan kokatutako establezimenduak, beren jardueraren helburu nagusitzat kultura-zerbitzuak kontsumitzaileari saltzea dutenak, bai arte eszenikoen esparruan, bai museoen eremuan.

Aurkeztu behar diren agiriak

Aurkeztu behar diren agiriak hauek dira:

- Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria. Agiri hori aurkeztu beharko da, bakar-bakarrik, dirulaguntza bat lehenengo aldiz eskatzen denean edo kontuaren ezaugarriak aldatu direnean.

- Joan den urteko Ekonomia Jardueren gaineko Zerga ordaindu duela edo salbuetsita dagoela egiaztatzen duen agiriaren eta aurten altan dagoela egiaztatzen duen agiriaren fotokopia, betiere deialdi honek aipatutako jarduerarekin zerikusia duen atalari dagokionean.

Eskaerak aurkezteko epea

Epea deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita 30egunekoa izango da.

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak Internet bidez aurkeztu beharko dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoan (https://egoitza.gipuzkoa.eus helbidean) barrena, dirulaguntzen atarian sartu eta ondorio hauetarako bertan eskuragarri jarri den berariazko inprimakia erabiliz. Eskaerak eta dokumentazio osagarria Internet bidez aurkeztuko dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 eta 68.4 artikuluak ezarritakoari jarraituz.

Ebazpen Epea

Prozeduraren ebazpena eman eta jakinarazteko azken eguna, atxikipen eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunetik bi hilabetekoa izango da.

Jaso Beharreko Dokumentazioa

Ebazpena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan (https://egoitza.gipuzkoa.eus), dirulaguntzen atarian, argitaratuko da. Aldizkari ofizialeko argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du; eta jakinarazpena egintzat ulertuko da lege ondorio guztietarako hura argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Edozein kasutan, lege ondorioetarako eraginik ez badu ere, ondoko bitartekoren baten edo batzuen bidez ere jakinarazteko saioa egingo da: ebazpena departamentuko web orrian sartuz, edo posta elektronikoz, telefonoz, faxez.

Administrazio-isiltasunaren efektuak

Aurreko atalean aipatu epea igarotzen bada ebazpena jakinarazi edo argitaratu gabe, entitate interesdunek ulertu ahal izango dute beren eskaerak isiltasun administratiboz ezetsiak izan direla.

Araudi aplikagarria Oharrak Internetera Sarrera

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2020ko abuztuak 7

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.