Foru Dekretu proiektua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduan aldaketak sartu eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak zerga horretan eta sozietateen gaineko zergan kalkulatzeko 2023an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onesten dituena.

Hasiera eguna: 2022/11/17

Bukaera eguna: 2022/12/02

Zure ekarpenak edo alegazioak egiteko helbide elektronikoa: jendaurreko.araugintza@gipuzkoa.eus


Artxibo erantsiak
Foru dekretuaren proiektua ikusi