Foru Dekretu proiektua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren erregelamendua, sozietateen gaineko zergaren erregelamendua eta zerga berrikuspenaren erregelamendua aldatzen dituena.

Hasiera eguna: 2022/07/18

Bukaera eguna: 2022/08/18

Zure ekarpenak edo alegazioak egiteko helbide elektronikoa: jendaurreko.araugintza@gipuzkoa.eus


Artxibo erantsiak
Foru dekretuaren proiektua ikusi