Araudia tramitazio bidean

Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa

Atal honen bidez bete egiten da uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d) artikuluan exijitutako tramitea, foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen informazioa jendeaurreko jartzeari buruzkoa.

Baliogabeko eguna Gaurko eguna Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak


Xedapenak eguneka: 2022/11/27


Foru Dekretu proiektua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduan aldaketak sartu eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak zerga horretan eta sozietateen gaineko zergan kalkulatzeko 2023an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onesten dituena.

Foru Dekretuaren proiektua, 2015eko ekainaren 2ko 15/2015 Foru Dekretuan aurreikusitako zerbitzuen erabiltzaileen gehieneko ekarpen ekonomikoak onartzekoa, azkeneko foru dekretu horren bidez arautzen baita Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea.

Foru Dekretu Proiektua, Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua ezartzen duen, abenduaren 15eko, 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena

3 xedapen erakusten.