Araudia tramitazio bidean

Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa

Atal honen bidez bete egiten da uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d) artikuluan exijitutako tramitea, foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen informazioa jendeaurreko jartzeari buruzkoa.

Baliogabeko eguna Gaurko eguna Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak


Xedapenak eguneka: 2024/02/21


Foru agindua, ekainaren 29ko 40-133/2021 Foru Agindua, ikasleentzako kirol hastapen unitateei baimena ematearen prozedura orokorra eta saskibaloi, eskubaloi, futbol eta errugbiko hastapeneko unitateen araubide berezia onesten duena, aldatu eta Euskadiko Jarduera Fisikoari eta Kirolari buruzko martxoaren 30eko 2/2023 Legera egokitzen duena.

Xedapen bat erakusten.