Tablon Anuncios Tablon Anuncios

Araudia tramitazio bidean

Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa

Atal honen bidez bete egiten da uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d) artikuluan exijitutako tramitea, foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen informazioa jendeaurreko jartzeari buruzkoa.

  • Baliogabeko eguna
  • Gaurko eguna
  • Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak

Xedapenak eguneka: 2020/07/05

Donostiako eta Pasaiako udalerrien zati bat ehizarako segurtasun zona deklaratzeko Foru Agindua

Foru Dekretu proiektua, interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2020. urterako ezartzen dituena

Foru Agindua Gipuzkoako Lurralde Historikoan 2020/2021 kanpainarako ehiza aldiak eta baldintza orokorrak finkatzekoa

Foru Agindua, 2020an Gipuzkoan seinaledun karramarroaren arrantza arautzekoa