Araudia tramitazio bidean

Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen aurretiazko kontsulta

Atal honen bidez bete egiten da urriaren bateko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133. artikuluan exijitutako tramitea, foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen aurretiazko kontsultari buruzkoa.

 

Baliogabeko eguna Gaurko eguna Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak


Xedapenak eguneka: 2023/03/29


Foru Araua, zeinaren bidez gure ordenamendura ekartzen baita Kontseiluaren 2021/514 (EB) Zuzentaraua, fiskalitatearen arloko administrazio lankidetzari buruzko 2011/16/EB Zuzentaraua aldatzen duena.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Egoitza Unitate Soziosanitarioetara sartzeko araubidea arautzen duen Foru Dekretuaren proiektua egin aurreko kontsulta.

2 xedapen erakusten.