TablonAnunciosPortlet TablonAnunciosPortlet

Araudia tramitazio bidean

Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen aurretiazko kontsulta

Atal honen bidez bete egiten da urriaren bateko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133. artikuluan exijitutako tramitea, foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen aurretiazko kontsultari buruzkoa.

 Bilaketa-irizpideak

Uneko hilabeteko xedapenak: Urria

Aurretiazko kontsulta, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergari buruzko foru arauaren aurreproiektuaren ingurukoa.

Aurretiazko kontsulta, Gipuzkoako Lurralde Historikoan zerga kudeaketa arautu eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau komunak garatzeko Erregelamendua onartzeari buruzkoa.

Aurretiazko kontsulta, Europako zuzentarauen transposizioarekin lotutako zerga aldaketa jakin batzuk eta beste zenbait aldaketa tekniko sartuko dituen foru arau bat onartzeari buruzkoa.