Tablon Anuncios Tablon Anuncios

Foru arau aurreproiektua, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araua, Gipuzkoako Toki Ogasunarena, aldatzen duena

Tokiko entitateen finantza tutoretzaren eta kreditu eragiketak baimentzeko araubidea.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2020/05/25

  • Foru diputatuak testua onestea: 2020/06/26

  • Nahitaezko txostenak: 2020/07/01

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2020/08/01

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2020/09/01

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2020/09/15

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2020/09/16

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".