Tablon Anuncios Tablon Anuncios

Foru Arau aurreproiektua zorra amortizatzeko kreditu gehigarri bat onartzeko

Zorra amortizatzeko erabiliko den 46.920.000 euroko kopuruagatiko kreditu gehigarri bat onartzea, 2018ko abenduaren 31ean erabilgarri dagoen diruzaintzako soberakinaren kontura.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2019/05/15

  • Foru diputatuak testua onestea: 2019/08/02

  • Nahitaezko txostenak: 2019/08/14

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: Ez aplikagarria

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2019/08/14

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2019/09/03

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2019/09/03

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".