Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2024.urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Foru Araua.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2023/05/25

  • Foru diputatuak testua onestea: 2023/10/13

  • Nahitaezko txostenak: 2023/10/13

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: Ez aplikagarria

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2023/10/13

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2023/10/24

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2023/10/27

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".