Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2022ko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari buruzko foru araua

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2023/05/23

  • Foru diputatuak testua onestea: 2023/07/19

  • Nahitaezko txostenak: 2023/07/14

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: Ez aplikagarria

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: Ez aplikagarria

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2023/07/26

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2023/07/28

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".