Foru arau aurreproiektua, fortuna handien gaineko aldi baterako elkartasun zergari buruzkoa.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatuko den fortuna handien gaineko aldi baterako elkartasun zerga onartzea.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: 2023/04/05

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2023/04/04

  • Foru diputatuak testua onestea: 2023/09/01

  • Nahitaezko txostenak: 2023/09/29

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2023/09/05

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2023/10/11

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2023/10/17

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2023/10/20

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".