Kultura sustatzea helburu duten zergapizgarriak eguneratu eta zabaltzeko foru arau aurreproiektua

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: 2023/03/02

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2023/02/28

  • Foru diputatuak testua onestea: 2023/03/29

  • Nahitaezko txostenak: 2023/09/29

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2023/08/29

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2023/10/03

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2023/10/10

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2023/10/11

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".