Gipuzkoako Lurralde Historikoan oinarrizko ikerketara zuzendutako mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarrien Foru Araua

Mezenasgorako zerga-pizgarriak onartzea, Gipuzkoa talentu-polo aurreratua izan dadin eta lehen mailako ikerketa zientifikoa bultza dezan, bikaintasuneko ikerketa zientifikoaren kalitatea handitzeko asmoz.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: 2022/02/22

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2022/02/17

  • Foru diputatuak testua onestea: 2022/05/03

  • Nahitaezko txostenak: 2022/06/01

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2022/05/04

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2022/06/10

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2022/06/21

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2022/06/28

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".