Zerga iruzurraren aurkako prebentzio eta borrokarako neurriei buruzko Foru Arau Aurreproiektua

Zerga iruzurraren aurkako prebentzio eta borrokarako neurri batzuk onartu,

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: 2022/01/25

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2022/01/21

  • Foru diputatuak testua onestea: 2022/04/12

  • Nahitaezko txostenak: 2022/05/10

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2022/04/19

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2022/05/26

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2022/05/31

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2022/06/08

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".