Interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2023. urterako ezartzen dituen Foru Dekretua

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2022/09/15

  • Foru diputatuak testua onestea: 2022/11/18

  • Nahitaezko txostenak: 2022/12/23

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2022/11/24

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2022/12/30

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: 2023/02/02

  • Organo eskumendunaren onespena: 2023/02/07

  • Batzar Nagusietara igorpena: Ez aplikagarria

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".