Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua foru dekretu bidez aldatzeko proiektua.

Atxikipen tasen aldaketa, artistek lortutako etekinen eremuan.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2023/02/14

  • Foru diputatuak testua onestea: 2023/02/24

  • Nahitaezko txostenak: Ez aplikagarria

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: Ez aplikagarria

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2023/02/28

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: 2023/03/13

  • Organo eskumendunaren onespena: 2023/03/21

  • Batzar Nagusietara igorpena: Ez aplikagarria

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".