Foru Agindua, enpresa-ondarearen kudeaketaren arloan Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ondareari buruzko Foru Araua garatzen duen foru dekretu bat egiteko prozedura hasteko baimena ematen duena

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondareari buruzko uztailaren 9ko 8/1996 Foru Arauaren 40. eta 49. artikuluetan jasotako enpresa-ondarearen kudeaketan jarraitu beharreko prozedurak arautu.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2022/09/07

  • Foru diputatuak testua onestea: 2022/09/28

  • Nahitaezko txostenak: 2022/10/31

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2022/09/30

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2022/11/08

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: 2022/12/09

  • Organo eskumendunaren onespena: 2022/12/20

  • Batzar Nagusietara igorpena: Ez aplikagarria

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".