Foru Araua, 2023. urterako zenbait zerga aldaketa onesten dituena.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: 2022/05/17

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2022/05/13

  • Foru diputatuak testua onestea: 2022/06/30

  • Nahitaezko txostenak: 2022/09/15

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2022/10/14

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2022/10/24

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2022/10/25

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2022/10/28

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".