Foru Agindua, zeinaren bidez baimetzen baita foru dekretu bat prestatzeko prozedura hastea 86/2015 Foru Dekretua aldatzeko, Gipuzkoako tokiko sektore publikoan urteko kontu bateratuak osatzeko arauak onar daitezen.

Gipuzkoako tokiko sektore publikoan urteko kontu bateratuak osatzeko arauak onartzea.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2022/06/23

  • Foru diputatuak testua onestea: 2022/09/12

  • Nahitaezko txostenak: 2022/09/13

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2022/09/13

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2022/10/18

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: 2022/12/01

  • Organo eskumendunaren onespena: 2022/12/20

  • Batzar Nagusietara igorpena: Ez aplikagarria

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".