Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren erregelamenduak eta zergak berrikusteko erregelamendua aldatzen dituen Foru Dekretua.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2022/06/10

  • Foru diputatuak testua onestea: 2022/06/30

  • Nahitaezko txostenak: 2022/07/26

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2022/07/04

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2022/09/08

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2022/09/13

  • Batzar Nagusietara igorpena: Ez aplikagarria

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".