TablonAnunciosPortlet TablonAnunciosPortlet

Prozedura hastea Gipuzkoako Lurralde Historikoan zerga kudeaketa arautu eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau komunak garatuko dituen Erregelamendua foru dekretu bidez onartzeko.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan zerga kudeaketa arautu eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau komunak garatuko dituen Erregelamendua foru dekretu bidez onartzea.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: 2019/09/16

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2019/10/11

  • Foru diputatuak testua onestea: 2019/11/08

  • Nahitaezko txostenak: 2019/12/10

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2019/11/11

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2019/12/18

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: 2020/02/20

  • Organo eskumendunaren onespena: 2020/02/25

  • Batzar Nagusietara igorpena: Ez aplikagarria

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".