TablonAnunciosPortlet TablonAnunciosPortlet

Foru arau aurreproiektua, 2019. urterako zerga neurriak onartzen dituen otsailaren 11ko 3/2019 Foru Araua aldatzeko.

3/2014 Foru Arauaren 9.12 artikuluan sartutako aldaketaren ondorioak, hasiera batean 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera bakarrik indarrean jartzekoak, data horretan preskribatu gabe zeuden zergaldietara ere zabaltzea.

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2019/07/30

  • Foru diputatuak testua onestea: 2019/08/21

  • Nahitaezko txostenak: 2019/08/30

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: 2019/08/01

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: 2019/09/06

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2019/09/17

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2019/09/18

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".