TablonAnunciosPortlet TablonAnunciosPortlet

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2018ko Kontu Orokorra onartzen duen Forua Araua

Gipuzkoako lurralde historikoko 2018ko Kontu orokorra onartzea

Behin-behineko izapide ezberdinetarako egutegia:

  • Aurretiazko kontsulta publikoa: Ez aplikagarria

  • Prozedura hasteko foru agindua: 2019/06/24

  • Foru diputatuak testua onestea: 2019/07/01

  • Nahitaezko txostenak: Ez aplikagarria

  • Entzunaldi, kontsulta edo informazio publikoa: Ez aplikagarria

  • Jarraitutako prozedura azaltzeko memoria: Ez aplikagarria

  • Lege Aholkularitzako Batzordearen irizpena: Ez aplikagarria

  • Organo eskumendunaren onespena: 2019/07/09

  • Batzar Nagusietara igorpena: 2019/06/26

(*) Entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko informazio izapidean dauden xedapenak Egoitza Elektroniko honen hurrengo atalean kontsulta daitezke: "Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa".