TablonAnunciosPortlet TablonAnunciosPortlet

Araudia tramitazio bidean

Arauak egiteko prozeduren zerrenda

Arauak egiteko prozeduren zerrenda eguneratua, unean-unean martxan daudenena: xedea, tramitazioaren egoera eta izapide ezberdinetarako egutegia adierazita.

  • Baliogabeko eguna
  • Gaurko eguna
  • Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak

Arauak eguneka: 2019/12/08

Foru Dekretua, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen erregelamendua aldatzen duena.

Foru Dekretua, PFEZren eta Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduak aldatu eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak bi zerga horietan kalkulatzearren 2020an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onartzen dituena

Ondare elementuak eskualdatzeagatik PFEZko ondare irabazi eta galerak eta SZko errentak kalkulatzeko 2020an aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak onartzea, eta bi zergetako erregalamenduetan aldaketak sartzea.
Prozedura hastea Gipuzkoako Lurralde Historikoan zerga kudeaketa arautu eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau komunak garatuko dituen Erregelamendua foru dekretu bidez onartzeko.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan zerga kudeaketa arautu eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau komunak garatuko dituen Erregelamendua foru dekretu bidez onartzea.
Foru arau bat prestatzeko prozedura, Europako zuzentarauen transposizioarekin lotutako zerga aldaketa jakin batzuk eta beste zenbait aldaketa tekniko sartzeko.

Proiektatzen den foru arauaren xedea da zerga aldaketa jakin batzuk onartzea Europar Batasuneko Zuzenbidea Gipuzkoako zerga ordenamenduan txertatzeko, saiheste fiskaleko jokabideen esparruan. Orobat, foru arau honek beste aldaketa batzuk ere sartu nahi ditu araudian, gehienak teknikoak, zerga ordenamenduko edukien koherentzia eta aplikagarritasuna hobetzeko.