Egoitzaren abisuak

2023ko zerga egutegia

2023ko zerga egutegiak epeei eta aldiei buruzko informazioa ematen du. Besteak beste, zergen aitorpenak eta dagozkion diru sarrerak aurkezteko, gehien erabilitako ereduen informazioa, eta 2023ko urtearen aitorpenen epeetako mugaegunei edo amaierei buruzko epemugak. 2023ko zerga egutegia.