2022ko zerga egutegia

2022ko zerga egutegiak epeei eta aldiei buruzko informazioa ematen du.

2022.01.05


2022ko zerga egutegiak epeei eta aldiei buruzko informazioa ematen du. Besteak beste, zergen aitorpenak eta dagozkion diru sarrerak aurkezteko, gehien erabilitako ereduen informazioa, eta 2022ko urtearen aitorpenen epeetako mugaegunei edo amaierei buruzko epemugak.