Enplegu Publikorako Eskaintzak

  
| Enplegu eskaintzetako historikoa || Lan poltsen historikoa || Lanpostu betetzetako historikoa |

Enplegu eskaintzak
 
 • Enplegu eskaintza - OGASUNEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
 •  
 • Enplegu eskaintza - SUHILTZAILE
 •    

  Lan poltsak
   
 • Behin-behineko lan poltsa - ERRENTA KANPAINETAN LAGUNTZEKO ET
 •    

  Lanpostu betetzea
   
 • MUGIKORTASUNEKO ETA GARRAIOETAKO ZB
 •  
 • LURRALDE PLANGINTZAKO ZB
 •  
 • ZUZENEKO ZERGEN KUDEAKETAKO ZB
 •  
 • ZERGA-BILKETAKO ZUZENDARIORDEA NAG.
 •  
 • PROZEDURA BEREZIETAKO ZB
 •  
 • INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAUL. IT
 •  
 • INGURUMENEKO ZB
 •  
 • KONTRATAZIO PUBLIKOA KOORDINATZ. ZB
 •  
 • ERREPIDEETAKO ZUZENDARITZAKO IDAZKA
 •    

  Iragarkiak eta lehiaketa txikiak (Gipuzkoako Foru Aldundiko langileentzat bakarrik)
   
 • Iragarkiak eta lehiaketa txikiak