Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia
Arau Kodea
  Administrazio Elektronikoa
itzuli 


   
   
 
23/2010 FORU DEKRETUA, irailaren 28koa, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzekoa (2010eko urriaren 7ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   32/2014 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu 2010/10/29an indarrean zegoen araudia
   
   
 
17/2011 FORU DEKRETUA, ekainaren 14koa, Foru Administrazioaren eremuan agirien kudeaketaren eta espediente elektronikoaren eredu orokorra arautzekoa (2011ko ekainaren 20ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
51/2013 FORU DEKRETUA, abenduaren 26koa, Informazio eta Komunikazio Teknologien Batzordea sortzekoa (2014ko urtarrilaren 13ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   2/2016 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
 
  Esteka ireki   51/2013 FD  
Deskargatu 2014/1/14an indarrean zegoen araudia
   
   
 
7/2015 FORU DEKRETUA, azaroaren 30ekoa, Diputatu Nagusiaren Alorreko diru laguntzei buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duena (2015eko abenduaren 4ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   7/2015 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
1556/2018 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko enplegatu publiko izaera lortzeko hautapen prozesuetako harremanak bitarteko elektronikoen bidez egiteko betebeharra ezartzen duena (2018ko abenduaren 26ko 247 zk.ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   1556/2018 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
320/2017 FORU AGINDUA, ekainaren 28koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zergen foru Administrazioarekiko harremanetan bitarteko elektronikoak erabiltzeko obligazioa arautzen duena (2017ko ekainaren 30eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   320/2017 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
1/2016 FORU AGINDUA, urtarrilaren 4koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zergen foru Administrazioarekiko harremanak bide elektronikoz izateko obligazioa arautzen dueña (2016ko urtarrilaren 11ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   1/2016 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
013/17 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, zeinaren bidez Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko beken espedienteen izapideak baliabide elektronikoen bidez egiteko derrigortasuna ezartzen baita (2017ko otsailaren 20ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   013/17 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
IOH-028/2016 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko diru laguntzei buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duena (2016ko martxoaren 2ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   IOH-028/2016 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
154/2016 FORU AGINDUA, otsailaren 22koa, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren diru laguntzei buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duena (2016ko martxoaren 2ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   154/2016 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
463/2015 FORU AGINDUA, ekainaren 22koa, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroari buruzko zenbait tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duena (2015eko ekainaren 27ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   463/2015 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
881/2014 FORU AGINDUA, azaroaren 4koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko borondatezko ordezkarien errolda korporatiboa arautzen duena (2014ko azaroaren 6ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   1839/2021 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
 
  Esteka ireki   404/2018 FA  
Deskargatu 2018/4/26an indarrean zegoen araudia
 
  Esteka ireki   651/2017 FA  
Deskargatu 2017/6/21an indarrean zegoen araudia
 
  Esteka ireki   2014/11/04ko FA  
Deskargatu 2014/11/11an indarrean zegoen araudia
   
   
 
574/2014 FORU AGINDUA, urriaren 28koa, Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen duen pasahitz operatiboa arautzen duena (2014ko azaroaren 6ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   574/2014 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
573/2014 FORU AGINDUA, urriaren 28koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko legezko ordezkarien errolda arautzen duena (2014ko azaroaren 6ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   162/2017 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
 
  Esteka ireki   573/2014 FA  
Deskargatu 2014/11/11an indarrean zegoen araudia

itzuli OHARRA: Webgunearen atal honetan eskainitako agiriak dibulgaziokoak dira eta ez dute izaera ofizialik.
OHARRA: Araudia ikusteko beharrezkoa da Interneten dohainik eskura daitekeen - ADOBE READER programa instalatzea.
 

Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 - Lege oharra