Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia
Arau Kodea
  1) Erakundeei buruzko araudia
itzuli 


1.2. Foru Aldundia  
 6/2005 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoa (2005eko uztailaren 20ko 137 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
2021/3/24an indarrean zegoen araudia
2013/8/1an indarrean zegoen araudia
2011/12/27an indarrean zegoen araudia
 6/1990 FORU ARAUA, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Izatasunezko Ezaugarriei buruzkoa, (1990ko apirilaren 10eko GAO).
Araudi eguneratua
 4/2011 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren foru sektore publikoaren eremuan jardueren erregistroa eta ondasun eta interesen erregistroa arautzekoa (2011ko abenduaren 26ko 243 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
2011/12/27an indarrean zegoen araudia
 4/2019 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, Gobernu Onari buruzkoa, foru gobernantza publikoaren esparruan (2019ko martxoaren 18ko 53 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
 38/1999 FORU DEKRETUA, martxoaren 30ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Lege Aholkularitzako Batzordea eratu eta arautzen duena (1999ko apirilaren 9ko GAO).
Araudi eguneratua
1999/4/14an indarrean zegoen araudia
 22/2000 FORU DEKRETUA, martxoaren 28koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ohore eta Bereizgarrien Araudia onartzen duena (2000ko apirilaren 10eko 69 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
 10/2012 FORU DEKRETUA, martxoaren 20koa, Migrazioko eta Aniztasuneko Dinamizazio Batzordea sortzekoa (2012ko martxoaren 26ko 59 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
 23/2012 FORU DEKRETUA, maiatzaren 8koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren korporazio-identitaterako eskuliburua onartzeari buruzkoa (2012ko maiatzaren 23ko 97 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
 18/2014 FORU DEKRETUA, ekainaren 17koa,Gipuzkoan Euskararen Foroa sortzekoa (2014ko ekainaren 26ko 120 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
 13/2022 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko Interes Taldeen Erregistroa sortu eta arautzen duena (2022ko irailaren 26ko 182ko GAO).
Araudi eguneratua
 4/2023 FORU DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzekoa (2023ko uztailaren 1eko 127 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
2023/7/1an indarrean zegoen araudia
 12/2023 FORU DEKRETUA, uztailaren 4koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egiturari buruzkoa (2023ko uztailaren 5eko 130 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
itzuli OHARRA: Webgunearen atal honetan eskainitako agiriak dibulgaziokoak dira eta ez dute izaera ofizialik.
OHARRA: Araudia ikusteko beharrezkoa da Interneten dohainik eskura daitekeen - ADOBE READER programa instalatzea.
 

Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 - Lege oharra