Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia
Arau Kodea
  Araudi Orokorra
itzuli 


Administrazio Elektronikoa  
 23/2010 FORU DEKRETUA, irailaren 28koa, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzekoa (2010eko urriaren 7ko GAO)
Araudi eguneratua
2010/10/29an indarrean zegoen araudia
 17/2011 FORU DEKRETUA, ekainaren 14koa, Foru Administrazioaren eremuan agirien kudeaketaren eta espediente elektronikoaren eredu orokorra arautzekoa (2011ko ekainaren 20ko GAO)
Araudi eguneratua
 51/2013 FORU DEKRETUA, abenduaren 26koa, Informazio eta Komunikazio Teknologien Batzordea sortzekoa (2014ko urtarrilaren 13ko GAO)
Araudi eguneratua
2014/1/14an indarrean zegoen araudia
 7/2015 FORU DEKRETUA, azaroaren 30ekoa, Diputatu Nagusiaren Alorreko diru laguntzei buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duena (2015eko abenduaren 4ko GAO)
Araudi eguneratua
 1556/2018 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko enplegatu publiko izaera lortzeko hautapen prozesuetako harremanak bitarteko elektronikoen bidez egiteko betebeharra ezartzen duena (2018ko abenduaren 26ko 247 zk.ko GAO)
Araudi eguneratua
 320/2017 FORU AGINDUA, ekainaren 28koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zergen foru Administrazioarekiko harremanetan bitarteko elektronikoak erabiltzeko obligazioa arautzen duena (2017ko ekainaren 30eko GAO)
Araudi eguneratua
 1/2016 FORU AGINDUA, urtarrilaren 4koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zergen foru Administrazioarekiko harremanak bide elektronikoz izateko obligazioa arautzen dueña (2016ko urtarrilaren 11ko GAO)
Araudi eguneratua
 013/17 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, zeinaren bidez Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko beken espedienteen izapideak baliabide elektronikoen bidez egiteko derrigortasuna ezartzen baita (2017ko otsailaren 20ko GAO)
Araudi eguneratua
 IOH-028/2016 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko diru laguntzei buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duena (2016ko martxoaren 2ko GAO)
Araudi eguneratua
 154/2016 FORU AGINDUA, otsailaren 22koa, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren diru laguntzei buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duena (2016ko martxoaren 2ko GAO)
Araudi eguneratua
 463/2015 FORU AGINDUA, ekainaren 22koa, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroari buruzko zenbait tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duena (2015eko ekainaren 27ko GAO)
Araudi eguneratua
 881/2014 FORU AGINDUA, azaroaren 4koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko borondatezko ordezkarien errolda korporatiboa arautzen duena (2014ko azaroaren 6ko GAO)
Araudi eguneratua
2018/4/26an indarrean zegoen araudia
2017/6/21an indarrean zegoen araudia
2014/11/11an indarrean zegoen araudia
 574/2014 FORU AGINDUA, urriaren 28koa, Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen duen pasahitz operatiboa arautzen duena (2014ko azaroaren 6ko GAO)
Araudi eguneratua
 573/2014 FORU AGINDUA, urriaren 28koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko legezko ordezkarien errolda arautzen duena (2014ko azaroaren 6ko GAO)
Araudi eguneratua
2014/11/11an indarrean zegoen araudia
itzuli OHARRA: Webgunearen atal honetan eskainitako agiriak dibulgaziokoak dira eta ez dute izaera ofizialik.
OHARRA: Araudia ikusteko beharrezkoa da Interneten dohainik eskura daitekeen - ADOBE READER programa instalatzea.
 

Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 - Lege oharra