Erabilgarri dauden aukerak

"Eskakizun berria" aukera sakatuz gero, Foru Aldundiko edozein departamenturekin jar zaitezke harremanetan, eta nahi duzun kontsulta, kexa, iradokizuna edo iruzur fiskaleko salaketa egin dezakezu. Erantzuna 30 bat egun balioduneko epean jasoko duzu (26/2005 Foru Dekretuko 15. artikulua).

Beste aldetik, "Espediente baten egoera kontsultatzea" aukera sakatuz gero, zure espedientearen egoeraren berri jakin dezakezu (eskaera egin zenuenean eman zitzaizun erreferentzia idatzi behar duzu).

Webgune honi buruzko lege informazioa:

Gipuzkoa.net atariaren logotipoa