Eskakizun mota

  Informazio gehiago honi buruz
  Informazio gehiago honi buruz
  Informazio gehiago honi buruz
  Informazio gehiago honi buruz

Kontsulta
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumeneko gaiei buruzko edozein motatako informazioa eskatzea.
 
Gora egin
Kexa edo iradokizuna
Gipuzkoako Foru Aldundiko edozein zerbitzutako funtzionamenduari buruzko iritzia azaltzea eta, agian, funtzionamendua hobetzeko proposamena egitea.
 
Gora egin
Zerga iruzurraren salaketa
Foru Ogasunari ustezko zerga iruzurrari buruzko datuak jakinaraztea.
 
Gora egin
Informazio Publikoa Eskatzea
Informazio eskaera egitea, gardentasunaren arloan aplikagarri den araudian ezarritako informazio publikoa eskuratzeko eskubidea baliatuz.
 
Gora egin

Webgune honi buruzko lege informazioa:

Gipuzkoa.net atariaren logotipoa