Online tramiteetarako sarbidea Gipuzkoataria

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OP2018/28
Enplegu eskaintza
Euskararen sustapeneko erdi mailako teknikaria
Enplegu publikoaren eskaintza
Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda. 1. ariketa data
Departamento de Gobernanza
Servicio de Función Pública
Plaza Gipuzkoa s/n
20004 San Sebastián
Tel. 943 11 33 44
Boletín Oficial de Gipuzkoa 25/06/2021
https://boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10781.pdf
27/07/2021
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004908-20210721114325.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004908-20210920080921.pdf

Suscríbase por correo electrónico si desea recibir información relativa a las convocatorias en las que usted figura como admitido/a.