OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OP2018/17
Enplegu eskaintza
Kudeaketa ekonomikoko erdi mailako teknikaria
Enplegu publikoaren eskaintza
Karrerako funtzionario izendatzeko erabakia
Departamento de Gobernanza
Servicio de Función Pública
Plaza Gipuzkoa s/n
20004 San Sebastián
Tel. 943 11 33 44
Boletín Oficial de Gipuzkoa 25/06/2021
https://boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10781.pdf
27/07/2021
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20210721114751.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20210920090654.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20211029100846.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20211029100925.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20211110133941.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20211111102437.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20211210132348.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20211215164713.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20211216105158.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20211222131216.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20220118130004.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20220211145141.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20220215151847.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20220225120717.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20220509144959.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20220705140711.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do?idioma=E&app=4897
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20220721145257.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do?idioma=E&app=4897
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20240109143514.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.eus/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004897-20240205111456.pdf

Suscríbase por correo electrónico si desea recibir información relativa a las convocatorias en las que usted figura como admitido/a.