Online tramiteetarako sarbidea Gipuzkoataria

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OP2018/15
Enplegu eskaintza
Artxiboko eta zerbitzu orokorretako ofiziala
Enplegu publikoaren eskaintza
Hautapen prozesuei berriro ekitea
Departamento de Gobernanza
Servicio de Función Pública
Plaza Gipuzkoa s/n
20004 San Sebastián
Tel. 943 11 33 44
Eskaera orriak aurkezteko epearen amaiera: 2019/10/18
Boletín Oficial de Gipuzkoa 2019-09-10
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13435.pdf
18/10/2019
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004697-20190910110821.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004697-20190910111012.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004697-20190910160714.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004697-20200302143714.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004697-20200312155936.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004697-20200522110012.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004697-20200924135803.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004697-20200924135857.pdf

Suscríbase por correo electrónico si desea recibir información relativa a las convocatorias en las que usted figura como admitido/a.