Online tramiteetarako sarbidea Gipuzkoataria

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OP2019/03
Enplegu eskaintza
Ogasuneko goi mailako teknikaria
Enplegu publikoaren eskaintza
Merezimenduen behin betiko balorazioa. Guztizko emaitzak. Epaimahai Kalifikatzailearen proposamena
Departamento de Gobernanza
Servicio de Función Pública
Plaza Gipuzkoa s/n
20004 San Sebastián
Tel. 943 11 33 44
Boletín Oficial de Gipuzkoa 09/09/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13435.pdf
18/10/2019
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20191111141712.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20191217112427.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20191220144016.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200110142437.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200122092657.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200115165220.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200123133919.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200221131355.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200302135950.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200225152450.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200312160252.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200522105510.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200714140642.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200901111631.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20200908132924.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20201125094942.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20201125095118.pdf
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20210507083540.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do?idioma=E&app=3023H
http://www5.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/ep004692-20210615131425.pdf

Suscríbase por correo electrónico si desea recibir información relativa a las convocatorias en las que usted figura como admitido/a.